گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دعاهای مقبول

قال الامام الصادق (علیه السلام): أربعة لاترد لهم دعوة حتی تفتح لهم أبواب السماء و تصیر الی العرش: الوالد لولده، والمظلوم علی من ظلمه و المعتمر حتی یرجع، و الصائم حتی یفطر؛(1432) دعای چهار تن رد نمی شود تا درهای آسمان بر آنان گشوده شود و دعایشان به عرش رسد: دعای پدر برای فرزند، دعای مظلوم بر کسی که به وی ستم کرده، دعای کسی که عمره به جای آورد تا (به وطن) برگردد، دعای روزه دار تا وقتی که افطار کند.

داستانها

شیوه دعا نمودن

شخصی از امام صادق (علیه السلام) سؤال کرد که با توجه به آیه شریفه ادعونی أستجب لکم؛(1433) مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را!، ما خدا را می خوانیم ولی او دعای ما را به استجابت نمی رساند؟ امام (علیه السلام) فرمودند: آیا به گمان تو خدا خلف وعده می کند؟ عرض کردم: نه! فرمود: پس چرا دعای شما مستجاب نمی شود؟ گفتم: نمی دانم. حضرت فرمود: ولی من راز آن را به تو می گویم: هر کس خدا را در آنچه فرمان داده، اطاعت کند، سپس خدا را از جهت دعا بخواند که دارای شیوه مخصوصی است، دعایش مستجاب می شود گفتم: منظورتان از شیوه دعا چیست؟ امام (علیه السلام) فرمود: نخست خدا را حمد و ستایش می کنی، سپس نعمت هایی که به تو داده است را بر زبان می آوری و آنگاه شکرگزاری می نمایی و بعد بر محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) صلوات می فرستی و سپس گناهان خود را به یاد می آوری و به انجام آن ها اقرار می کنی و از آنها به خدا پناه می بری. این است جهت دعا!(1434).