گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

محبوبیت بندگان اهل دعا

قال الامام الباقر (علیه السلام): ان الله عزوجل یحب من عباده المؤمنین کل (عبد) دعاء، فعلیکم بالدعاء فی السحر الی طلوع الشمس فانها ساعة تفتح فیها ابواب السماء و تقسم فیها الأرزاق، و تقضی فیها الحوائج العظام؛(1431) به راستی خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمن خویش، آن بنده را دوست دارد که بسیار اهل دعا و نیایش باشد. بر شما باد که هنگام سحر تا طلوع خورشید را برای دعا انتخاب کنید، زیرا در این ساعتها درهای آسمان گشوده می شود و روزی بندگان تقسیم می گردد و خواسته های بزرگ به اجابت می رسد.

دعاهای مقبول

قال الامام الصادق (علیه السلام): أربعة لاترد لهم دعوة حتی تفتح لهم أبواب السماء و تصیر الی العرش: الوالد لولده، والمظلوم علی من ظلمه و المعتمر حتی یرجع، و الصائم حتی یفطر؛(1432) دعای چهار تن رد نمی شود تا درهای آسمان بر آنان گشوده شود و دعایشان به عرش رسد: دعای پدر برای فرزند، دعای مظلوم بر کسی که به وی ستم کرده، دعای کسی که عمره به جای آورد تا (به وطن) برگردد، دعای روزه دار تا وقتی که افطار کند.

داستانها