گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اثرات دعا

قال (علیه السلام) المؤمن من دعائه علی ثلاث اما أن یدخرله و اما أن یعجل له و اما أن یدفع عنه بلاء یرید أن یصیبه؛(1428) امام علی (علیه السلام) فرمود: مؤمن از دعای خود یکی از سه نتیجه را می گیرد: یا برایش ذخیره می شود یا در دنیا بر آورده می شود و یا بلائی که می خواست به او برسد، از او برگردانده می شود.

نیاز به دعا در همه اوقات

قال (علیه السلام) ما المبتلی الذی قد اشتد به البلاء بأحوج الی الدعاء الذی لا یأمن البلاء؛(1429) علی (علیه السلام) فرمود: انسانی که در غرقاب بلاها گرفتار آمده است، نیازمندتر به دعا از آدم رها از گرفتاریها نیست.

دعا خود عبادت است

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال سمعته یقول ادع و لا تقل قد فرغ من الأمر فان الدعاء هو العبادة ان الله عزوجل یقول ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین و قال ادعونی أستجب لکم؛(1430) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: دعا کن و نگو کار از کار گذشت، زیرا دعا کردن، خود عبادت است، چرا که خداوند عزوجل می فرماید: آنان که از عبادت (دعا کردن) تکبر ورزند به زودی سرافکنده به دوزخ در آیند (مؤمن: 60) و نیز فرمود: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم.