گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دعا: محبوبترین اعمال

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) أحب الأعمال الی الله عزوجل فی الأرض الدعاء و أفضل العبادة العفاف قال و کان أمیرالمؤمنین (علیه السلام) رجلا دعاء؛(1424) امام صادق (علیه السلام) فرمود که علی (علیه السلام) فرمود: محبوبترین کارها در روی زمین برای خداوند عزوجل دعا است، و برترین عبادت، پرهیزگاری و پارسایی است و امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) مردی بسیار دعا کننده بود.

دعا در سیره اهل بیت (علیهم السلام)

عن زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الله عزوجل یقول ان الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جهنم داخرین قال هو الدعاء و أفضل العبادة الدعاء قلت ان ابراهیم لأواه حلیم قال الأواه هو الدعاء؛(1425) راوی از امام باقر (علیه السلام) فرمود: خدای عزوجل می فرماید: (همانا آنان که از عبادت و پرستش من سر باز زنند و سرکشی کنند، زود است که خوار و سرافکنده به دوزخ در آیند. غافر: 40) حضرت فرمود: مقصود از عبادت دعاست. عرض کردم: (مقصود از آه کننده در این آیه چیست که خداوند می فرماید: همانا ابراهیم بسیار آه کننده (از ترس خدا) و بردبار بود. توبه: 114) فرمود: آه کننده یعنی بسیار دعا کننده به درگاه پروردگار.

الهام به دعا

قال أبو الحسن موسی (علیه السلام) ما من بلاء ینزل علی عبد مؤمن فیلهمه الله عزوجل الدعاء... فاذا نزل البلاء فعلیکم بالدعاء و التضرع الی الله عزوجل؛(1426) امام کاظم (علیه السلام) فرمود: هیچ بلائی بر بنده مؤمن نازل نشود مگر آنکه خداوند به او الهام می کند تا دعا نماید و از خدا رفع آن را بخواهد... پس بر شما باد به دعا به درگاه خداوند و زاری نمودن.