گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دعا در همه حالات

قال أبو عبدالله (علیه السلام) من سره أن یستجاب له فی الشدة فلیکثر الدعاء فی الرخاء؛(1423) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که دوست دارد هنگام گرفتاری ها حاجت وی بر آورده شود، در حال آسایش، فراوان دعا کند. (اهل دعا باشد).

دعا: محبوبترین اعمال

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) أحب الأعمال الی الله عزوجل فی الأرض الدعاء و أفضل العبادة العفاف قال و کان أمیرالمؤمنین (علیه السلام) رجلا دعاء؛(1424) امام صادق (علیه السلام) فرمود که علی (علیه السلام) فرمود: محبوبترین کارها در روی زمین برای خداوند عزوجل دعا است، و برترین عبادت، پرهیزگاری و پارسایی است و امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) مردی بسیار دعا کننده بود.

دعا در سیره اهل بیت (علیهم السلام)

عن زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال ان الله عزوجل یقول ان الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جهنم داخرین قال هو الدعاء و أفضل العبادة الدعاء قلت ان ابراهیم لأواه حلیم قال الأواه هو الدعاء؛(1425) راوی از امام باقر (علیه السلام) فرمود: خدای عزوجل می فرماید: (همانا آنان که از عبادت و پرستش من سر باز زنند و سرکشی کنند، زود است که خوار و سرافکنده به دوزخ در آیند. غافر: 40) حضرت فرمود: مقصود از عبادت دعاست. عرض کردم: (مقصود از آه کننده در این آیه چیست که خداوند می فرماید: همانا ابراهیم بسیار آه کننده (از ترس خدا) و بردبار بود. توبه: 114) فرمود: آه کننده یعنی بسیار دعا کننده به درگاه پروردگار.