گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دفع بلا با دعا

و ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء؛(1422) علی (علیه السلام) فرمودند: بلاها را به وسیله دعا از خود دفع کنید.

دعا در همه حالات

قال أبو عبدالله (علیه السلام) من سره أن یستجاب له فی الشدة فلیکثر الدعاء فی الرخاء؛(1423) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: کسی که دوست دارد هنگام گرفتاری ها حاجت وی بر آورده شود، در حال آسایش، فراوان دعا کند. (اهل دعا باشد).

دعا: محبوبترین اعمال

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) أحب الأعمال الی الله عزوجل فی الأرض الدعاء و أفضل العبادة العفاف قال و کان أمیرالمؤمنین (علیه السلام) رجلا دعاء؛(1424) امام صادق (علیه السلام) فرمود که علی (علیه السلام) فرمود: محبوبترین کارها در روی زمین برای خداوند عزوجل دعا است، و برترین عبادت، پرهیزگاری و پارسایی است و امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) مردی بسیار دعا کننده بود.