گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

روایات

دعا دافع قضا و بلا

عن حماد بن عثمان قال سمعته یقول ان الدعاء یرد القضاء ینقضه کما ینقض السلک و قد أبرم ابراماً؛(1421) امام صادق (علیه السلام) می فرماید: همانا دعا قضا و بلا را باز گرداند و آن را از هم باز می کند همانطور که رشته نخ از هم باز شود اگر چه به سختی تابیده شده باشد.

دفع بلا با دعا

و ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء؛(1422) علی (علیه السلام) فرمودند: بلاها را به وسیله دعا از خود دفع کنید.