گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

دعا وسیله تحصیل ارزش

قل ما یعبؤابکم ربی لو لا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما؛(1420) بگو: پروردگارم برای شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما نباشد؛ شما (آیات خدا و پیامبران را) تکذیب کردید، و (این عمل) دامان شما را خواهد گرفت و از شما جدا نخواهد شد!

روایات

دعا دافع قضا و بلا

عن حماد بن عثمان قال سمعته یقول ان الدعاء یرد القضاء ینقضه کما ینقض السلک و قد أبرم ابراماً؛(1421) امام صادق (علیه السلام) می فرماید: همانا دعا قضا و بلا را باز گرداند و آن را از هم باز می کند همانطور که رشته نخ از هم باز شود اگر چه به سختی تابیده شده باشد.