گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

محبت به جاهل

دامن بکش ز محبت جاهل که فی المثل جهل آتش است و محبت جاهل جهنم است
صادق سرمد

نکات

ای عزیز! همت کن و پرده جهل و نادانی را پاره کن و از این ورطه هولناک، خود را نجات ده!(1414)
در فرهنگ قرآن و روایات، جهل به معنای بی خردی است، نه نادانی. لذا کلمه جهل در برابر عقل بکار می رود، نه در برابر علم.
جهل، خطری است که اولیای خدا، از آن به خدا پناه می برند.
جهل و غرور، مرز و نهایت ندارد، تا آنجا که بشر ناتوان نیازمند می گوید: خداوند فقیر است و ما غنی هستیم ان الله فقیر و نحن أغنیاء
علمی که در برابر هوس ها و غرائز پایدار نباشد، جهل است.
جهل و هواپرستی، از عوامل انحراف است.
عوامل انحراف چند چیز است: 1 - نبود رهبری یا غیبت او. 2 - جهل و ناآگاهی مردم. 3 - عالمان و هنرمندان منحرف و سوء استفاده از علم و هنر. 4 - زیبایی و زرق و برق ظاهری. 5 - سر و صدا و تبلیغات کاذب.
مخالفت مخالفان انبیا در طول تاریخ، اغلب بر اساس جهل بوده است.
جهل تنها بیسوادی نیست، انتخاب لذت آنی و چشم پوشی از رضای خدا، جهل محض است.
جهل و نادانی، زمینه ساز پیدایش شرک است.
ندانستن و جهل خود را توجیه نکنید.
جهل، تنها به معنای ندانستن نیست، بلکه غلبه هوسها نوعی بی توجهی است. انسان گناهنکار هر چند عالم باشد، جاهل است چون توجه ندارد و آتش دوزخ را برای خود می خرد.
فلسفه نزول کتاب های آسمانی و بعثت انبیا، نجات بشر از ظلمت هاست.
از ظلمت جهل به نور علم، از ظلمت کفر به نور ایمان، از ظلم تفرقه به نور وحدت و از ظلمت گناه به نور تقوا.
سؤال: چگونه بت ها که مجسمه هایی از سنگ و چوب هستند، انسان را گمراه می کنند؟
پاسخ: اولاً: بت ها همیشه جماد نیستند، گاهی انسان ها و طاغوت ها نیز بت می شوند. ثانیاً: مسأله هنر و زیورآلاتی که همراه بت ها بود جاذبه داشت. ثالثاً: گاهی جهل سبب می شود که سنگ و چوب نیز ارزش پیدا کند.
ریشه بسیاری انحراف ها، جهل است و دشمن از جهل مردم برای انحراف آنها استفاده می کند.
در فرهنگ قرآن، علم و جهل معنایی گسترده تر از دانستن و ندانستن دارد. عالم کسی است که اندیشه و عمل او بر اساس حق و حقیقت باشد، گرچه قدرت خواندن و نوشتن هم نداشته باشد و جاهل کسی است که فکر و عمل او بر باطل باشد، گرچه همه علوم را نیز بداند.
جهل عذر نیست، پرسیدن و دانستن وظیفه است.
ریشه شرک مردم، جهل است.
جهل و ناآگاهی، بستر انحراف است.

دعا