گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

محبوبیت عقل

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقاً هو أحب الی منک؛(1405) امام باقر (علیه السلام) فرمود: وقتی خداوند عقل را آفرید او را به نطق در آورد سپس به او فرمود: رو کن پس رو کرد، سپس فرمود: پشت کن پس پشت کرد سپس فرمود: به عزت و جلالم قسم که هیچ موجودی را نیافریده ام که نزد من از تو محبوبتر باشد.

داستانها

گره کار و دستمال!

مرد پریشان و درمانده ای دستمال آردی بر روی سرگذاشته بود و می رفت. در بین راه گفت: خدایا! گره از کار من درمانده بگشا! در این وقت گره دستمال باز شد و تمام آردها ریخت. مرد بخت برگشته عصبانی شد و گفت: خداوندا! این همه سال است خدایی می کنی و هنوز بین گره کار و گره دستمال فرق نمی گذاری!(1406)