گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

پاداش مطابق با عقل

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) اذا بلغکم عن رجل حسن حال فانظروا فی حسن عقله فانما یجازی بعقله؛(1404) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: وقتی خبر حسن خلق و درستکاری مردم به شما می رسد، تنها به آن قانع نشوید، بلکه خوبی عقل و فکرش را ببینید و مقدار درک و فهمش را در نظر آورید، زیرا پاداش عمل هر کسی به مقدار عقل اوست.

محبوبیت عقل

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقاً هو أحب الی منک؛(1405) امام باقر (علیه السلام) فرمود: وقتی خداوند عقل را آفرید او را به نطق در آورد سپس به او فرمود: رو کن پس رو کرد، سپس فرمود: پشت کن پس پشت کرد سپس فرمود: به عزت و جلالم قسم که هیچ موجودی را نیافریده ام که نزد من از تو محبوبتر باشد.

داستانها