گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

فقر عقلی

عن حمران و صفوان بن مهران الجمال قالا سمعنا أبا عبدالله (علیه السلام) یقول لا غنی أخصب من العقل و لا فقر أحط من الحمق؛(1403) دو راوی می گویند از امام صادق (علیه السلام) فرمود: خیر و برکت هیچ ثروتی به قدر عقل نیست و پستی و ذلت هیچ فقیری به پایه حماقت که فقر عقلی است نمی رسد.

پاداش مطابق با عقل

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) اذا بلغکم عن رجل حسن حال فانظروا فی حسن عقله فانما یجازی بعقله؛(1404) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: وقتی خبر حسن خلق و درستکاری مردم به شما می رسد، تنها به آن قانع نشوید، بلکه خوبی عقل و فکرش را ببینید و مقدار درک و فهمش را در نظر آورید، زیرا پاداش عمل هر کسی به مقدار عقل اوست.

محبوبیت عقل

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقاً هو أحب الی منک؛(1405) امام باقر (علیه السلام) فرمود: وقتی خداوند عقل را آفرید او را به نطق در آورد سپس به او فرمود: رو کن پس رو کرد، سپس فرمود: پشت کن پس پشت کرد سپس فرمود: به عزت و جلالم قسم که هیچ موجودی را نیافریده ام که نزد من از تو محبوبتر باشد.