گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

علاج احمق!

عالجت الأحمق فلم أقدر علی اصلاحه؛(1402) حضرت مسیح بن مریم فرمود: برای علاج مردم نادان کوشش کردم ولی نتوانستم آنان را درمان کنم.

فقر عقلی

عن حمران و صفوان بن مهران الجمال قالا سمعنا أبا عبدالله (علیه السلام) یقول لا غنی أخصب من العقل و لا فقر أحط من الحمق؛(1403) دو راوی می گویند از امام صادق (علیه السلام) فرمود: خیر و برکت هیچ ثروتی به قدر عقل نیست و پستی و ذلت هیچ فقیری به پایه حماقت که فقر عقلی است نمی رسد.

پاداش مطابق با عقل

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) اذا بلغکم عن رجل حسن حال فانظروا فی حسن عقله فانما یجازی بعقله؛(1404) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: وقتی خبر حسن خلق و درستکاری مردم به شما می رسد، تنها به آن قانع نشوید، بلکه خوبی عقل و فکرش را ببینید و مقدار درک و فهمش را در نظر آورید، زیرا پاداش عمل هر کسی به مقدار عقل اوست.