گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

خوش قیافه بودن در کنار جهل

عظم الجسد و طوله لا ینفع اذا کان القلب خاویا؛(1401) علی (علیه السلام) فرمودند: بزرگی اندام و طول قامت برای کسیکه روانش از عقل و فکر تهی است، فایده ای نخواهد داشت.

علاج احمق!

عالجت الأحمق فلم أقدر علی اصلاحه؛(1402) حضرت مسیح بن مریم فرمود: برای علاج مردم نادان کوشش کردم ولی نتوانستم آنان را درمان کنم.

فقر عقلی

عن حمران و صفوان بن مهران الجمال قالا سمعنا أبا عبدالله (علیه السلام) یقول لا غنی أخصب من العقل و لا فقر أحط من الحمق؛(1403) دو راوی می گویند از امام صادق (علیه السلام) فرمود: خیر و برکت هیچ ثروتی به قدر عقل نیست و پستی و ذلت هیچ فقیری به پایه حماقت که فقر عقلی است نمی رسد.