گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

انسان بدبخت

فان الشقی من حرم نفع ما أوتی من العقل و التجربة؛(1397) امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: انسان بدبخت کسی است که از سودمندی عقل و تجربه محروم بماند.

سخن از روی جهل

لا خیر فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل؛(1398) علی (علیه السلام) فرمودند: لب فرو بستن و حق را کتمان کردن بد است. چنانکه از روی نادانی سخن گفتن بد است.

نشانه جهل و نادانی

امام حسین (علیه السلام): من علامات أسباب الجهل المماراة لغیر أهل الفکر؛ از نشانه های نادانی جدل با بی فکران است.