گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

فقر جهل

لا غنی أکبر من العقل و لا فقر مثل الجهل و لا وحشة أشد من العجب و لا عیش ألذ من حسن الخلق؛(1396) امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرمودند: هیچ بی نیازی بزرگتر از عقل و هیچ فقری مانند جهل و هیچ وحشتی سخت تر از خود پسندی و هیچ عیشی لذت بخش تر از خوش اخلاقی نیست.

انسان بدبخت

فان الشقی من حرم نفع ما أوتی من العقل و التجربة؛(1397) امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: انسان بدبخت کسی است که از سودمندی عقل و تجربه محروم بماند.

سخن از روی جهل

لا خیر فی الصمت عن الحکم کما انه لا خیر فی القول بالجهل؛(1398) علی (علیه السلام) فرمودند: لب فرو بستن و حق را کتمان کردن بد است. چنانکه از روی نادانی سخن گفتن بد است.