گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

روایات

فقر جهل

لا غنی أکبر من العقل و لا فقر مثل الجهل و لا وحشة أشد من العجب و لا عیش ألذ من حسن الخلق؛(1396) امام حسن مجتبی (علیه السلام) فرمودند: هیچ بی نیازی بزرگتر از عقل و هیچ فقری مانند جهل و هیچ وحشتی سخت تر از خود پسندی و هیچ عیشی لذت بخش تر از خوش اخلاقی نیست.

انسان بدبخت

فان الشقی من حرم نفع ما أوتی من العقل و التجربة؛(1397) امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: انسان بدبخت کسی است که از سودمندی عقل و تجربه محروم بماند.