گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

قول دوزخ!

ز آن که دوزخ گوید ای مؤمن تو زود برگذر که نورت آتش را ربود
مولوی

نکات

اگر اعمال بنی الانسان نبود و صورتهای غیبی عملهای زشت ما نبود، جهنمی نبود و همه عالم غیب برد و سلامت بود. و در عین حال، جهنم، باطنش صورت لطف و رحمت الهی است که برای تخلیص مؤمنان معصیت کار و رساندن آنها به سعادت ابدی، چاره منحصره است، زیرا که فطرت مخموره صافیه انسان، چون طلائی است که در ایام عمر، آن را مغشوش و مخلوط به مس نموده باشیم. باید آن طلا را با کوره ها و آتشهای ذوب کننده خالص نمود و از غل و غش بیرون آورد که: الناس معادن کمعادن الذهب و الفضة(1384) پس جهنم، برای کسانی که فطرتشان بکلی محجوب نشده و به کف و جهود و نفاق نرسیده باشند، رحمت است در صورت غضب(1385).
خداوند، در قرآن و غیر آن(1386) به حدی بهشت و بهشتیان را در توصیف بالا برده که اگر کسی از شوق شنیدن آن، وفات کند، استبعاد ندارد! آیات جهنم نیز این گونه است، قرآن می فرماید: و لهم مقمع من حدید؛(1387) گرزهای آهنین برای زدن آنان فراهم است. که اگر انسان معاصی خود را در نظر بگیرد و بمیرد، مستبعد نیست! البته ما با منکرین کار نداریم؛ ولی برخی از مقربین از شوق لقای بهشت مرده اند؛ زیرا شنیدن آیات رحمت و نعمت و یا عذاب و نقمت، در انسان موحد تکوینا اثر می گذارد و او از مشوقات یا مخوفات جان می سپارد، با این همه این آیات در ما هیچ اثر نمی کند!(1388)
توجه دادن به دوزخ، هشداری غرور شکن است.
از شکست هایی نگران باشید که به جهنم منتهی می شود، و الا در هر جنگی احتمال شکست وجود دارد.
نتیجه مخالفت با رسول خدا و امت اسلامی، تحت ولایت غیر خدا در آمدن و سقوط در جهنم است.
دوزخ، برای گروهی جایگاه ابدی و خلود است.
پیروی از شیطان، موجب همنشینی با او در جهنم است.
در بهشت، کینه و دشمنی نیست، سراسر صلح و صفاست ولی در جهنم، افراد یکدیگر را لعن و نفرین می کنند.
در قیامت، بهشتیان و دوزخیان با یکدیگر گفتگو دارند. نادی... بهشت و جهنم به گونه ای است که بهشتیان پس از استقرار، می توانند از دوزخیان خبر بگیرند.
گرچه جهنم بسیار بزرگ است و پیوسته می گوید: هل من مزید و بیشتر می خواهد، ولی هر یک از دوزخیان در تنگنا به سر می برند. همانند دیوار بزرگی که جای میخ های بسیار دارد، ولی هر میخی در فشار است.
جهنم، دست آورد خود انسان است.
جهنم، طبقات و درکات مختلفی دارد و نسبت به شدت و ضعف گناه، تفاوت خواهد داشت و مراتب استحقاق هر یک بر خدا پوشیده نیست.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: روز قیامت، همه انسان ها (چه خوب و چه بد) وارد جهنم می شوند، ولی آتش به مؤمنین زیانی نمی رساند، همچون حضرت ابراهیم که آتش بر او سرد شد. بنابراین آیه مورد بحث که ورود همگان را به دوزخ حتمی می داند، با آیاتی که می گوید: مؤمنین از دوزخ دورند منافاتی ندارد. زیرا از سویی وارد دوزخ می شوند، و از سوی دیگر با لطف خداوند آسیبی نمی بینند.
مؤمنان گنهکار، ابتدا به جهنم می روند و سپس به بهشت. زیرا عذاب پس از بهشت معنا ندارد.

جهل