گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

جهنم در شب معراج

در خبری از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود که در لیلة المعراج چون داخل آسمان اول شدم هر ملکی که مرا دید خندان و خوشحال شد تا آنکه رسیدم به ملکی از ملائکه که وقتی دیگر ملائکه نسبت به من تحیت و دعا به جا آوردند، او به جا آورد، لکن نخندید و خوشحالی که دیگران داشتند، او نداشت. از جبرئیل پرسیدم که این کیست که من از دین او بسیار ترسان شدم؟ گفت: گنجایش دارد که از او بترسی و ما همه از او ترسانیم. این مالک، خازن جهنم است و هرگز نخندیده است و از روزی که حقتعالی او را والی جهنم گردانیده، تا حال پیوسته خشم و غضبش بر دشمنان خدا و اهل معصیت زیاده می گردد و خدا این ملک را خواهد فرمود که انتقام از ایشان بکشد و اگر با کسی به خنده ملاقات کرده بود یا بعد از این می کرد، البته بر روی تو می خندید و از دیدن تو اظهار فرح می نمود.
پس من بر او سلام کردم و رد سلام بر من نمود و مرا بشارت به بهشت داد، پس من به جبرئیل گفتم به سبب منزلت و شوکت او در آسمانها که جمیع اهل سماوات او را اطاعت می نمودند، به مالک بفرما که آتش و دوزخ را به من بنمایاند. جبرئیل گفت: ای مالک، به محمد آتش جهنم را بنما! پس مالک پرده را بر گرفت و دری از درهای جهنم را گشود. ناگاه از آن، زبانه ای به آسمان بلند شد و ساطع گردید و به خروج آمد که در بیم شدم. پس گفتم: ای جبرئیل بگو که پرده را بیندازد. فی الحال مالک امر فرمود آن زبانه را که به جای خود برگردد، پس برگشت.(1383)

اشعار

جهنم

جهنم جایگاه مشرکین است به خیل مشرکین مالک به کین است