فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تخلف و جهنم

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): فاطمه بهجة قلبی و ابناها ثمرة فؤادی و بعلها نور بصری و الأئمة من ولدها امناء ربی و حبله الممدود بینه و بین خلقه، من اعتصم به نجا و من تخلف عنه هوی؛(1371) فاطمه سرور قلب من است و دو پسرش - حسن و حسین - میوه دل منند، و شوهرش نور دیده من. امامان از فرزندان او امناء پروردگار منند، و ریسمانی کشیده بین خدا و خلقند، هر کس به آن چنگ بزند نجات یابد، و کسی که از آن تخلف ورزد به جهنم سرازیر شود.

از عوامل ایمنی

عن علی (علیه السلام) زیارة بیت الله امن من عذاب جهنم؛(1372) زیارت خانه خدا موجب ایمنی از آتش دوزخ است.

طاعت و نافرمانی

علی (علیه السلام) بالطاعة تزلف الجنة للمتقین، بالمعصیة توصد النار للغاوین؛(1373) با طاعت خدا بهشت بپرهیزکاران نزدیک می گردد. با نافرمانی آتش دوزخ برای گمراهان برافروخته می شود.