فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آزار دهندگان در جهنم

عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبدالله (علیه السلام) اذا کان یوم القیامه نادی مناد أین الصدود لأولیائی فیقوم قوم لیس علی وجوههم لحم فیقال هؤلاء الذین آذوا المؤمنین و نصبوا لهم و عاندوهم و عنفوهم فی دینهم ثم یؤمر بهم الی جهنم؛(1367) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: چون روز قیامت شود، منادی فریاد زند: کجا هستند جلوگیران از دوستانم. آن گاه گروهی که بر چهره هاشان گوشتی نیست، بر می خیزند، پس گفته می شود: ایشان کسانی هستند که مؤمنان را آزار کرده، دشمنی نشان داده، خیره سری کردند و به خاطر دینشان آنان را سرزنش کردند، سپس فرمان می آید که آنان را به دوزخ ببرند.

نجات از جهنم در عرفه

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ما من یوم أکثر یعتق الله فیه عبداً من النار من یوم عرفة؛(1368) خداوند در هیچ روزی به اندازه روز عرفه، بندگان را از آتش دوزخ نمی رهاند.

از عوامل ایمنی از آتش

علی (علیه السلام) زیارة بیت الله امن من عذاب جهنم؛(1369) زیارت خانه خدا موجب ایمنی از آتش دوزخ است.