فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

پرسش های قیامت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن أربع: عن عمره فیما افناه، و عن شبابه فیما ابلاه، و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه، و عن حبنا اهل البیت؛(1343) روز قیامت هیچ کس قدم از قدم بر نمی دارد مگر این که از چهار چیز سؤال شود: از عمرش که چگونه گذراند. از جوانیش که در چه راهی سپری کرد. از ثروتش که از کجا به دست آورد، و در چه راهی مصرف کرد، و از دوستی ما اهل بیت.

داستانها

در جوانی هم...

گویند ملانصرالدین خواست در برابر جماعتی سنگ بزرگی را از زمین بلند کند، هر چه زور زد نتوانست، گفت: جوانی کجائی که یادت بخیر! و ادامه داد: در جوانی سنگهای بزرگتر از این را به سادگی بلند می کردم ولی اکنون پیر و از کار افتاده شده ام.
وقتی جماعت رفتند و نصرالدین تنها شد با خود گفت: حالا که خود مونیم در جوانی هم هیچی نبودیم!(1344)