فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جوان در یکی از دو حالت

قال الامام الصادق (علیه السلام): لست احب أن أری الشاب منکم الا غادیاً فی حالین، اما عالماً أو متعلماً، فان لم یفعل فرط، فان فرط ضیع، فان ضیع أثم، و ان أثم سکن النار و الذی بعث محمداً بالحق؛(1342) دوست ندارم جوانی از شما را ببینم جز در دو حال: یا دانشمند یا دانش آموز، اگر چنین نکند کوتاهی کرده است، و چون کوتاهی کند خود را ضایع کرده، و اگر چنین کند گناه کرده است، و به خدایی که محمد را بحق بر انگیخته سوگند در این صورت گرفتار آتش دوزخ است.

پرسش های قیامت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن أربع: عن عمره فیما افناه، و عن شبابه فیما ابلاه، و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه، و عن حبنا اهل البیت؛(1343) روز قیامت هیچ کس قدم از قدم بر نمی دارد مگر این که از چهار چیز سؤال شود: از عمرش که چگونه گذراند. از جوانیش که در چه راهی سپری کرد. از ثروتش که از کجا به دست آورد، و در چه راهی مصرف کرد، و از دوستی ما اهل بیت.

داستانها