فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

محبوبترین خلایق

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان احب الخلائق الی الله شاب حدث السن فی صورة حسنة جعل شبابه و جماله لله و فی طاعته ذلک الذی یباهی به الرحمن ملائکته یقول: هذا عبدی حقاً؛(1333) محبوب ترین خلایق نزد خدا نوجوان خوش سیمایی است که جوانی و زیبایی خود را برای خدا و در راه طاعت او بگذارد. خداوند رحمان به وجود چنین نوجوانی بر فرشتگان می بالد و می فرماید: این است بنده راستین من!

جوان محبوب خدا

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان الله یحب الشاب الذی یفنی شبابه فی طاعه الله؛(1334) خداوند دوستدار جوانی است که جوانی اش را به طاعت خداوند می گذارند.