فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مبارزه در دوران جوانی

قالوا سمعنا فتی یذکرهم یقال له ابرهیم؛(1332) (گروهی) گفتند: شنیدیم نوجوانی از (مخالفت با) بتها سخن می گفت که او را ابراهیم می گویند.

روایات

محبوبترین خلایق

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): ان احب الخلائق الی الله شاب حدث السن فی صورة حسنة جعل شبابه و جماله لله و فی طاعته ذلک الذی یباهی به الرحمن ملائکته یقول: هذا عبدی حقاً؛(1333) محبوب ترین خلایق نزد خدا نوجوان خوش سیمایی است که جوانی و زیبایی خود را برای خدا و در راه طاعت او بگذارد. خداوند رحمان به وجود چنین نوجوانی بر فرشتگان می بالد و می فرماید: این است بنده راستین من!