فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

باید بسیج عمومی نمود!

عصر حکومت و خلافت حضرت علی (علیه السلام) بود. سپاه متجاوز معاویه به شهر انبار حمله کرده و به غارت و چپاولگری پرداختند. خبر این حادثه به حضرت علی (علیه السلام) رسید. شخصاً پیاده به نخیله(1316) آمد تا برای سرکوبی متجاوزان، اقدامی کند.
مسلمانان خود را به حضور علی (علیه السلام) رساندند و عرض کردند: ای امیرمؤمنان، ما عهده دار سرکوبی متجاوزان خواهیم شد، شما به جای خود بروید.
امام علی (علیه السلام) به آنها فرمود: ماتکفوننی انفسکم فکیف تکفوننی غیرکم...؛ شما قادر نیستید که از عهده مشکلات خودتان برآیید، بنابراین چگونه مشکل دیگران را از من دفع می نمایید؟ اگر ملت های قبل، از ستم فرمانروایان خود، شکایت داشتند، من امروز از ستم ملت خود شکایت دارم، گویی من پیرو و فرمانبر هستم و آنها رهبر و فرمانروا می باشند....
در این میان که علی (علیه السلام) ناراحتی خود را نسبت به سستی و سهل انگاری ملت، اعلام داشت، دو نفر از اصحابش به حضور علی (علیه السلام) آمدند و یکی از آنها عرض کرد: من جز اختیار خود و برادرم را ندارم، فرمان بده تا آن را اجرا کنیم. امام علی (علیه السلام) در پاسخ فرمود: شما در برابر آن چه من می خواهم چه کاری می توانید انجام دهید؟(1317).

آیه بعدی را نیز بخوان!

شخصی صوفی مسلک خدمت امام سجاد (علیه السلام) رسید و گفت: چرا شما جنگ و جهاد را رها کرده و هر سال به حج می روید و حال آنکه خداوند در ستایش از جهاد فرموده اند: ان الله اشتری من المؤمنین أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعداً علیه حقاً فی التوراه و الانجیل و القرآن و من أوفی بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم؛(1318) خداوند از مؤمنان جانها و اموالشان را خریداری کرده که (در برابرش) بهشت برای آنها باشد (به این گونه که) در راه خدا پیکار می کنند می کشند و کشته می شوند این وعده حقی است بر او که تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟ اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستدی که با خدا کرده اید و این است آن پیروزی بزرگ. بنابراین آیا بهتر نیست به جای حج، جهاد کنید؟! امام سجاد (علیه السلام) به او فرمودند: دنباله آیه را هم بخوان که در اوصاف رزمندگان می فرماید: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین؛(1319) توبه کنندگان، عبادت کاران، سپاس گویان، سیاحت کنندگان، رکوع کنندگان، سجده آوران، آمران به معروف و نهی کنندگان از منکر و حافظان حدود (و مرزهای الهی (مؤمنان حقیقی اند)؛ بشارت ده به (این چنین) مؤمنان.
من اگر چنین رزمندگانی با چنین اوصافی که در این آیه آمده است داشتم، برای جهاد اقدام می کردم، لیکن من افراد لایقی که رهبری مرا بپذیرند و از من اطاعت نمایند، نمی بینم و لذا دست به جهاد نزده ام و به حج می روم.(1320) از این حدیث استفاده می شود که جهاد اسلامی با جنگ های عادی و لشکرکشی های کشور گشایانه، تفاوت داشته و نیاز به سپاهیانی با تقوا، خداشناس، بصیر و مکتبی دارد تا به گسترش عقدیه دینی کمک کند و اسلام و انقلاب را صادر نماید.(1321)

اعتقاد نوجوان به وعده قرآن

عبدالواحد بن زیاد گوید: برای جهاد از شهر بیرون رفتیم، مردی در بین ما بود که این آیه را قرائت کرد: ان الله اشتری من المؤمنین أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنه؛(1322) خداوند جانها و اموال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده است. نوجوانی برخاست و گفت: قد بعت نفسی و مالی لله بان لی الجنه؛ من جان و مال خود را به خدا فروختم تا در مقابلش، بهشت از آن من باشد. ما حرکت کردیم تا به بلاد و شهرهای روم رسیدیم آن نوجوان رزمنده در میدان جنگ حاضر شد و شروع به جنگیدن کرد و آن قدر جنگید تا به شهادت رسید.(1323)