فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

توصیه به جهاد

امام علی (علیه السلام) در وصیت به حسنین (علیهما السلام) فرمود: الله الله فی الجهاد بأموالکم و أنفسکم و ألسنتکم فی سبیل الله؛(1309) خدا را خدا را درباره جهاد با مال و جان و زبان تان در راه خدا.

بهترین مردم

امام علی (علیه السلام): خیر الناس رجل حبس نفسه فی سبیل الله یجاهد أعداءه یلتمس الموت أو القتل فی مصافه؛(1310) بهترین مردم کسی است که در راه خدا خویشتن داری می کند و با دشمنان او به نبرد بر می خیزد، و مرگ یا کشته شدن در میدان نبرد را آرزو می کند.

برترین اعمال

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قلت أی الأعمال أفضل قال الصلاه لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله عزوجل؛(1311) راوی گوید از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: کدام اعمال برترینند؟ فرمودند: نماز در وقت خود، نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خداوند عزوجل.