فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بخشوده شدن گناهان مجاهدین

امام صادق (علیه السلام): من قتل فی سبیل الله لا یعرفه الله شیئا من سیئاته؛(1307) هر که در راه خدا کشته شود، خداوند چیزی از گناهانش را به او نمی نمایاند.

جهاد دری از درهای بهشت

امام علی (علیه السلام): ان الجهاد باب من أبواب الجنه فتحه الله لخاصه أولیائه؛(1308) جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را بر روی اولیای خاص خود گشوده است.

توصیه به جهاد

امام علی (علیه السلام) در وصیت به حسنین (علیهما السلام) فرمود: الله الله فی الجهاد بأموالکم و أنفسکم و ألسنتکم فی سبیل الله؛(1309) خدا را خدا را درباره جهاد با مال و جان و زبان تان در راه خدا.