فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

رزمندگان راهبران اهل بهشت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): المجاهدون فی سبیل الله قواد أهل الجنه؛(1306) رزمندگان در راه خدا، راهبران اهل بهشت اند.

بخشوده شدن گناهان مجاهدین

امام صادق (علیه السلام): من قتل فی سبیل الله لا یعرفه الله شیئا من سیئاته؛(1307) هر که در راه خدا کشته شود، خداوند چیزی از گناهانش را به او نمی نمایاند.

جهاد دری از درهای بهشت

امام علی (علیه السلام): ان الجهاد باب من أبواب الجنه فتحه الله لخاصه أولیائه؛(1308) جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را بر روی اولیای خاص خود گشوده است.