فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بالیدن خدا بر اهل جهاد

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): یباهی الله تعالی الملائکه بالمجاهدین؛(1305) خداوند بزرگ با مجاهدان بر فرشتگان می بالد.

رزمندگان راهبران اهل بهشت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): المجاهدون فی سبیل الله قواد أهل الجنه؛(1306) رزمندگان در راه خدا، راهبران اهل بهشت اند.

بخشوده شدن گناهان مجاهدین

امام صادق (علیه السلام): من قتل فی سبیل الله لا یعرفه الله شیئا من سیئاته؛(1307) هر که در راه خدا کشته شود، خداوند چیزی از گناهانش را به او نمی نمایاند.