فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جهاد در راه خدا برای آخرتی بهتر

فلیقتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیوه الدنیا بالاخره و من یقتل فی سبیل الله فیقتل أو یغلب فسوف نؤتیه أجراً عظیماً؛(1301) کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته اند، باید در راه خدا پیکار کنند! و آن کس که در راه خدا پیکار کند، و کشته شود یا پیروز گردد، پاداش بزرگی به او خواهیم داد.

روایات

مقام اهل جهاد

ان الغزاه اذا هما بالغزو کتب الله لهم براءه من النار؛(1302) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: وقتی مجاهدین راه حق به جنگ تصمیم می گیرند، خداوند به قلم خود آزادی آنان را از آتش دوزخ ثبت می نماید.