گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

جهاد عامل جلب خیر است

لکن الرسول و الذین ءامنوا معه جاهدوا بأموالهم و أنفسهم و أولئک لهم الخیرات و أولئک هم المفلحون؛(1292) ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند، بااموال و جانهایشان جهاد کردند؛ و همه نیکیها برای آنهاست؛ و آنها همان رستگارانند!

خداوند جهادگران را دوست دارد

ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص؛(1293) خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند گوئی بنایی آهنین اند!

تجارت پر سود

یأیها الذین ءامنوا هل أدلکم علی تجره تنجیکم من عذاب ألیم تؤمنون بالله و رسوله و تجهدون فی سبیل الله بأموالکم و أنفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار و مسکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم و أخری تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین؛(1294) ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما را به تجارتی راهنمائی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی می بخشد؟! به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید؛ این برای شما (از هر چیز) بهتر است اگر بدانید! (اگر چنین کنید) گناهانتان را می بخشد و شما را در باغهایی از بهشت داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکنهای پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد؛ و این پیروزی عظیم است! و (نعمت) دیگری که آن را دوست دارید به شما می بخشد، و آن یاری خداوند و پیروزی نزدیک است؛ و مؤمنان را بشارت ده (به این پیروزی بزرگ)!