فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جهادگران در بالاترین درجات

الذین ءامنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم درجه عند الله و أولئک هم الفائزون؛(1291) آنها که ایمان آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها پیروز و رستگارند!

جهاد عامل جلب خیر است

لکن الرسول و الذین ءامنوا معه جاهدوا بأموالهم و أنفسهم و أولئک لهم الخیرات و أولئک هم المفلحون؛(1292) ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند، بااموال و جانهایشان جهاد کردند؛ و همه نیکیها برای آنهاست؛ و آنها همان رستگارانند!

خداوند جهادگران را دوست دارد

ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص؛(1293) خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند گوئی بنایی آهنین اند!