فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

انفاق برای جهاد در راه خدا

و أعدوالهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و ءاخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شی ء فی سبیل الله یوف الیکم و أنتم لا تظلمون؛(1290) هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [دشمنان ] آماده سازید! و (همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان نبرد)، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و (همچنین) گروه دیگری غیر از اینها را، که شما نمی شناسید و خدا آنها را می شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعی اسلام) انفاق کنید، بطور کامل به شما باز گردانده می شود، و به شما ستم نخواهد شد!

جهادگران در بالاترین درجات

الذین ءامنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله بأموالهم و أنفسهم أعظم درجه عند الله و أولئک هم الفائزون؛(1291) آنها که ایمان آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آنها پیروز و رستگارند!

جهاد عامل جلب خیر است

لکن الرسول و الذین ءامنوا معه جاهدوا بأموالهم و أنفسهم و أولئک لهم الخیرات و أولئک هم المفلحون؛(1292) ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند، بااموال و جانهایشان جهاد کردند؛ و همه نیکیها برای آنهاست؛ و آنها همان رستگارانند!