فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خواری نادانی و جهالت

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم): من لم یصبر علی ذل التعلم ساعه بقی فی ذل الجهل أبداً؛(1276) آن که ساعتی، خواری فرا گرفتن علم را تحمل نکند، برای همیشه در خواری نادانی خواهد ماند.

اهمیت تفقه در دین

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه(1277) امام باقر (علیه السلام) فرمود: کمال و تمام کمال عالم شدن در دین و صبر در بلاء و اقتصاد و اندازه گیری در زندگی است.

دعا بر پرهیز از انحراف

... و طریقه حق لا أزیغ عنها؛(1278) امام سجاد (علیه السلام):... بارالها! مرا آنچنان از حق بهره مند فرما که هرگز آن را ترک نگویم و به انحراف نگرایم.