فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

تصدیق خرافات

عن الهیثم بن واقد قال قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) ان عندنا بالجزیره رجلا ربما أخبر من یأتیه یسأله عن الشی ء یسرق أو شبه ذلک أفنسأله فقال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من مشی الی ساحر أو کاهن أو کذاب یصدقه بما یقول فقد کفر بما أنزل الله من کتاب؛(1269) راوی می گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم که در منطقه جزیره مردی در بین ماست که گاهی از مال به سرقت رفته یا چیزی نظیر آن به کسانی که از وی پرسش می کنند خبر می دهد. آیا مجاز هستیم که به او مراجعه کنیم و از این قبیل مسائل سؤال نمائیم؟ در جواب فرمود: رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است هر کس به منظور آگاهی از غیب نزد ساحر یا کاهن یا دروغگو برود و گفته وی را تصدیق نماید، به آنچه خداوند از کتب آسمانی نازل فرموده کفر آورده است.

دین شناسی تمیز عقاید صحیح از خرافات

قال (علیه السلام) تفقهوا فی دین الله فان الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده و السبب الی المنازل الرفیعه و الرتب الجلیله فی الدین و الدنیا؛(1270) امام موسی بن جعفر (علیه السلام) فرموده: دین شناسی کلید بینش است. دین شناسی عبادت کامل است که آدمی به وسیله آن می تواند به مدارج عالی دست یابد و در امور دین و دنیا رتبه بزرگی را احراز نماید.

بهره مندی از علم

لیت شعری أی شی ء أدرک من فاته العلم بل أی شی ء فات من أدرک العلم؛(1271) امام (علیه السلام) فرمود: کاش می دانستم کسی که از علم بی نصیب مانده است، چه چیز به دست آورده است و آن کسی که از علم بهره مند شده، چه چیز را به دست نیاورده است.