فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نضرین حارث و نشر خرافات

و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزواً أولئک لهم عذاب میهن؛(1265) و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی، از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند؛ برای آنان عذابی خوار کننده است!

خرافات، طرفدار دارد

ما جعل الله من بحیره و لا سائبه و لا وصیله و لا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب وأکثرهم لا یعقلون؛(1266) خداوند هیچ گونه بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار نداده است [اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت، استفاده از آنها را بعللی حرام می دانستند؛ و این بدعت، در اسلام ممنوع شد.] ولی کسانی که کافر شدند، بر خدا دروغ می بندند؛ و بیشتر آنها نمی فهمند!

پیامبران خرافات را از ذهن ها پاک می کردند

الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التورات و الانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبت و یحرم علیهم الخبئث و یضع عنهم اصرهم و الأغلل التی کانت علیهم فالذین ءامنوا به وعزروه و نصروه واتبعوا النور الذی أنزل معه أولئک هم المفلحون؛(1267) همانها که از فرستاده (خدا)، پیامبر امی پیروی می کنند؛ پیامبری که صفاتش را، در تورات و انجیلی که نزدشان است، می یابند؛ آنها را به معروف دستور می دهد، و از منکر باز می دارد؛ اشیار پاکیزه را برای آنها حال می شمرد، و ناپاکیها را تحریم می کند؛ و بارهای سنگین، و زنجیرهایی را که بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند، و حمایت و یاریش کردند، و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند.