فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

مبارزه اسلام با خرافات حام از خرافات جاهلیت در مورد حیوانات که اسلام آن را رد کرد

ما جعل الله من بحیره و لا سائبه و لا وصیله و لا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب وأکثرهم لا یعقلون؛(1263) خداوند هیچ گونه بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار نداده است [اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت، استفاده از آنها را بعللی حرام می دانستند؛ و این بدعت، در اسلام ممنوع شد.] ولی کسانی که کافر شدند، بر خدا دروغ می بندند؛ و بیشتر آنها نمی فهمند!

روز نحس، روز نزول عذاب و خشم خداوند است نه سیزدهم

فأرسلنا علیهم ریحاً صرصراً فی أیام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیوه الدنیا و لعذاب الآخره أخری و هم لا ینصرون؛(1264) سرانجام تندبادی شدید و هول انگیز و سرد و سخت در روزهایی شوم و پرغبار بر آنها فرستادیم تا عذاب خوار کننده را در زندگی دنیا به آنها بچشانیم؛ و عذاب آخرت از آن هم خوار کننده تر است، و (از هیچ طرف) یاری نمی شوند!

نضرین حارث و نشر خرافات

و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزواً أولئک لهم عذاب میهن؛(1265) و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی، از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند؛ برای آنان عذابی خوار کننده است!