فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آیات

تهمت خرافه به قرآن

و اذا قیل لهم ما ذا أنزل ربکم قالوا أساطیر الأولین؛(1262) و هنگامی که به آنها گفته شود: پروردگار شما چه نازل کرده است؟ می گویند: اینها (وحی الهی نیست؛ همان افسانه های دروغین پیشینیان است!

مبارزه اسلام با خرافات حام از خرافات جاهلیت در مورد حیوانات که اسلام آن را رد کرد

ما جعل الله من بحیره و لا سائبه و لا وصیله و لا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب وأکثرهم لا یعقلون؛(1263) خداوند هیچ گونه بحیره و سائبه و وصیله و حام قرار نداده است [اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت، استفاده از آنها را بعللی حرام می دانستند؛ و این بدعت، در اسلام ممنوع شد.] ولی کسانی که کافر شدند، بر خدا دروغ می بندند؛ و بیشتر آنها نمی فهمند!