فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

خرافات

آیات

تهمت خرافه به قرآن

و اذا قیل لهم ما ذا أنزل ربکم قالوا أساطیر الأولین؛(1262) و هنگامی که به آنها گفته شود: پروردگار شما چه نازل کرده است؟ می گویند: اینها (وحی الهی نیست؛ همان افسانه های دروغین پیشینیان است!