فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

استواری ایمان

عن موسی بن سلام عن سعدان عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قلت له ما الذی یثبت الایمان فی العبد قال الورع و الذی یخرجه منه قال الطمع؛(1242) راوی می گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: چه چیزی ایمان را در بنده استوار می کند؟ حضرت فرمودند: پرهیزگاری. پرسیدم و چه چیزی او را از ایمان بیرون می برد؟ فرمودند: طمع.

نصیحت شیطان!

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال لما هبط نوح من السفینه أتاه ابلیس فقال ما فی الأرض رجل أعظم منه علی منک دعوت الله علی هؤلاء الفساق فأرحتنی منهم ألا أعلمک خصلتین ایاک و الحسد فهو الذی فعل بی و ایاک و الحرص فهو الذی فعل بآدم؛(1243) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: وقتی نوح از کشتی پیاده شد، شیطان نزد او آمد و گفت: در زمین مردی عظیم تر از تو نزد من نیست. درباره این گناهکاران نفرین کردی و مرا از آنان راحت نمودی. آیا دو خصلت را به تو نیاموزم؟ پرهیز از حسد که آن خلق بد مرا به این روز انداخت و بپرهیز از حرص که با آدم آنچنان عمل نمود.

به پاداری فرمان خدا با قطع طمع

امام علی (علیه السلام): لایقیم امر الله سبحانه الامن لایصانع و لایضارع و لایتبع المطامع؛(1244) فرمان خدای سبحان را بر پا ندارد جز آن کس که (در حق) مدارا نکند و خود را خوار نسازد و در پی طمع نرود.