فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

همیشگی بودن حرص و طمع

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم) یهرم ابن آدم و یبقی معه اثنان الحرص و طول الأمل؛(1237) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: انسان پیر می شود و دو چیز در او زنده و جوان می شود: یکی حرص و دیگری آمال و آرزوهایش.

بیماری حرص

الحرص عناء مؤبد؛(1238) علی (علیه السلام) فرمود: بیماری حرص، رنجی دائمی و پایدار است.

نشانه های شقاوت

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) من علامات الشقاء جمود العین و قسوه القلب و شده الحرص فی طلب الدنیا و الاصرار علی الذنب؛(1239) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از نشانه های شقاوت، خشکی چشم، سختی دل و شدت حرص در دنیا و پافشاری بر گناه است.