فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بی شباهت ترین افراد به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ألا أخبرکم بأبعدکم منی شبها قالوا بلی یا رسول الله قال الفاحش المتفحش البذی ء البخیل المختال الحقود الحسود القاسی القلب البعید من کل خیر یرجی غیر المأمون من کل شر یتقی؛(1220) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا شما را به دورترین شخص در شباهت به خودم آگاه نکنم؟ گفتند: بله یا رسول الله! فرمود: او زشت کار ناسزاگوی بد زبان بخیل متکبر کینه جوی حسد ورز سخت دل است.

داستانها

حسد ممنوع!

داود رقی گفت: از حضرت صادق (علیه السلام) شنیدم می فرماید: از خدا پروا کنید و یکی تان به دیگری حسد نورزد. همانا از قوانین عیسی بن مریم، گشتن در سرزمین ها بود، یک بار با یکی از یارانش که مردی کوتاه بود و بسیار با عیسی (علیه السلام) همراهی می کرد، بیرون آمد. آن گاه چون حضرت عیسی (علیه السلام) به دریا رسید، با یقینی درست از سوی خدا، بسم الله گفت و به روی آب راه افتاد. آن مرد نیز به عیسی (علیه السلام) پیوست و آن گاه به خودش مغرور شد و گفت: این عیسی روح الله است که به روی آب راه می رود و این هم منم که به روی آب راه می روم پس برتری او به من چیست؟ آن گاه در آب فرو رفت و از عیسی (علیه السلام) کمک خواست. عیسی او را از آب گرفته، بیرون آورد و به او فرمود: ای کوته فکر چه گفتی؟ او گفت: من گفتم این روح الله است که بر آب راه می رود و این منم که بر آب راه می روم و از این سخن مغرور شدم. عیسی (علیه السلام) به او فرمود: خودت را در جایی جز آن جا که خدا قرار داده، نهادی و خداوند به جهت آنچه گفتی از تو بیزار شد. پس، در پیشگاه خدا توبه کن! آن مرد توبه کرد و به جایگاهی که خدا او را در آن قرار داده بود بازگشت. پس از خدا پروا کنید و یکی تان به دیگری حسد نورزد.(1221)