فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حسد، خورنده ایمان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال ان الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب؛(1219) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا حسد، ایمان را می خورد چنانچه آتش هیزم را می خورد.

بی شباهت ترین افراد به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ألا أخبرکم بأبعدکم منی شبها قالوا بلی یا رسول الله قال الفاحش المتفحش البذی ء البخیل المختال الحقود الحسود القاسی القلب البعید من کل خیر یرجی غیر المأمون من کل شر یتقی؛(1220) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا شما را به دورترین شخص در شباهت به خودم آگاه نکنم؟ گفتند: بله یا رسول الله! فرمود: او زشت کار ناسزاگوی بد زبان بخیل متکبر کینه جوی حسد ورز سخت دل است.

داستانها