فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

بیماری حسد

قال علی (علیه السلام) الحسد داء عیاء لا یزول الا بهلک [الحاسد] أو موت المحسود؛(1214) هر که بر حسدش غالب نشود، بدنش گور جانش خواهد شد.

گورجان حسود

امام علی (علیه السلام): من لم یقهر حسده کان جسده قبرا لنفسه؛(1215) هر که بر حسدش غالب نشود، بدنش گور جانش خواهد شد.

ریشه کفر

عن أبی بصیر قال قال أبو عبدالله (علیه السلام) أصول الکفر ثلاثه الحرص و الاستکبار و الحسد فأما الحرص فان آدم (علیه السلام) حین نهی عن الشجره حمله الحرص علی أن أکل منها و أما الاستکبار فابلیس حیث أمر بالسجود لآدم فأبی و أما الحسد فابنا آدم حیث قتل أحدهما صاحبه؛(1216) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ریشه های کفر سه چیز است: حرص، تکبر و حسد. آدم وقتی از آن درخت باز داشته شد، حرص او را به خوردن از آن وا داشت و آنگاه که به ابلیس فرمان داده شد تا سجده کند به جهت تکبر سرپیچی کرد و یکی از دو پسر آدم (علیه السلام) به جهت حسد برادرش را کشت.