فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

برائت خداوند متعال از حسود

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال الله عز و جل لموسی بن عمران (علیه السلام) یا ابن عمران لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی و لا تمدن عینیک الی ذلک و لا تتبعه نفسک فان الحاسد ساخط لنعمی صاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی و من یک کذلک فلست منه و لیس منی؛(1213) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خدای عزوجل به موسی بن عمران فرمود: ای پسر عمران! البته حسد نورز به مردم بر آنچه به آنها از فضل خود دادم و چشمان خود را به سوی او خیره مکن و نفس خودت را دنبال او نفرست. زیرا که حسد کننده نسبت به نعمت من غضبناک است و از قسمتهایی که ما بین بندگان پخش کردم، روگردان است و کسی که چنین باشد پس من از او نیستم و او از من نیست.

بیماری حسد

قال علی (علیه السلام) الحسد داء عیاء لا یزول الا بهلک [الحاسد] أو موت المحسود؛(1214) هر که بر حسدش غالب نشود، بدنش گور جانش خواهد شد.

گورجان حسود

امام علی (علیه السلام): من لم یقهر حسده کان جسده قبرا لنفسه؛(1215) هر که بر حسدش غالب نشود، بدنش گور جانش خواهد شد.