فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

آسیب زدن حسد با بدن

قال علی (علیه السلام) العجب لغفله الحساد عن سلامه الأجساد؛(1212) شگفت آور است که حسودان از اینکه حسد ممکن است به بدنشان آسیب برساند، غافل هستند.

برائت خداوند متعال از حسود

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال الله عز و جل لموسی بن عمران (علیه السلام) یا ابن عمران لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی و لا تمدن عینیک الی ذلک و لا تتبعه نفسک فان الحاسد ساخط لنعمی صاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی و من یک کذلک فلست منه و لیس منی؛(1213) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خدای عزوجل به موسی بن عمران فرمود: ای پسر عمران! البته حسد نورز به مردم بر آنچه به آنها از فضل خود دادم و چشمان خود را به سوی او خیره مکن و نفس خودت را دنبال او نفرست. زیرا که حسد کننده نسبت به نعمت من غضبناک است و از قسمتهایی که ما بین بندگان پخش کردم، روگردان است و کسی که چنین باشد پس من از او نیستم و او از من نیست.

بیماری حسد

قال علی (علیه السلام) الحسد داء عیاء لا یزول الا بهلک [الحاسد] أو موت المحسود؛(1214) هر که بر حسدش غالب نشود، بدنش گور جانش خواهد شد.