فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

نصیحت شیطان

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال لما هبط نوح من السفینه أتاه ابلیس فقال ما فی الأرض رجل أعظم منه علی منک دعوت الله علی هؤلاء الفساق فأرحتنی منهم ألا أعلمک خصلتین ایاک و الحسد فهو الذی فعل بی و ایاک و الحرص فهو الذی فعل بآدم؛(1211) امام صادق (علیه السلام) فرمود: وقتی نوح از کشتی پیاده شد، شیطان نزد او آمد و گفت: در زمین مردی عظیم تر از تو نزد من نیست. درباره این گناهکاران نفرین کردی و مرا از آنان راحت نمودی. آیا دو خصلت را به تو نیاموزم؟ پرهیز از حسد که آن خلق بد مرا به این روز انداخت و بپرهیز از حرص که با آدم آنچنان عمل نمود.

آسیب زدن حسد با بدن

قال علی (علیه السلام) العجب لغفله الحساد عن سلامه الأجساد؛(1212) شگفت آور است که حسودان از اینکه حسد ممکن است به بدنشان آسیب برساند، غافل هستند.

برائت خداوند متعال از حسود

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال الله عز و جل لموسی بن عمران (علیه السلام) یا ابن عمران لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی و لا تمدن عینیک الی ذلک و لا تتبعه نفسک فان الحاسد ساخط لنعمی صاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی و من یک کذلک فلست منه و لیس منی؛(1213) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: خدای عزوجل به موسی بن عمران فرمود: ای پسر عمران! البته حسد نورز به مردم بر آنچه به آنها از فضل خود دادم و چشمان خود را به سوی او خیره مکن و نفس خودت را دنبال او نفرست. زیرا که حسد کننده نسبت به نعمت من غضبناک است و از قسمتهایی که ما بین بندگان پخش کردم، روگردان است و کسی که چنین باشد پس من از او نیستم و او از من نیست.