فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

حسد از ریشه های کفر

قال أبو عبدالله (علیه السلام) أصول الکفر ثلاثه الحرص و الاستکبار و الحسد فأما الحرص فان آدم (علیه السلام) حین نهی عن الشجره حمله الحرص علی أن أکل منها و أما الاستکبار فابلیس حیث أمر بالسجود لآدم غأبی و أما الحسد فابنا آدم حیث قتل أحدهما صاحبه؛(1209) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: ریشه های کفر سه چیز است: حرص، تکبر و حسد. حضرت آدم وقتی از آن درخت باز داشته شد، تکبر او را به خوردن از آن واداشت و آنگه که به ابلیس فرمان داده شد تا سجده کند به جهت تکبر سرپیچی کرد و یکی از دو پسر آدم به جهت حسد برادرش را کشت.

وضعیت حسود

عن الصادق (علیه السلام) لا لحسود لذه؛(1210) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: حسود از زندگی خود لذت نمی برد.