فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حسد

آیات

استعاذه به خدا از شر حسود

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد؛(1202) بگو: پناه می برم به پروردگار سپیده صبح، از شر تمام آنچه آفریده است؛ و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود؛ و از شر آنها که با افسون در گره ها می دمند (و هر تصمیمی را سست می کنند)؛ و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می ورزد!